Call: 0123456789 | Email: info@example.com

Europejski wzór CV


cv europejskie wzór

CV europejskie – wzór – wszystko o tym, jak napisać CV, z którym bez problemu możemy szukać pracy w Unii Europejskiej.

Osoby, które szukają pracy za granicą muszą wiedzieć, że do poważnych przedsiębiorstw należy dostarczać CV zgodne z wytycznymi European Curriculum Vitae Format. W każdym kraju formy CV różnią się nieco od siebie, dlatego powstał uniwersalny wzorzec, który zawiera najważniejsze informacje i z którym możemy śmiało szukać pracy w całej Unii Europejskiej.

Europejskie CV powinno dostarczyć pracodawcy informacji z zakresu:
-kwalifikacji zawodowych.
-doświadczenia zawodowego.
-posiadania umiejętności, cech i zdolności.
-znajomości języków obcych.
-udziału w szkoleniach.

Jak powinno wyglądać Europejskie CV?

Jest to 6 podpunktów. Tak, jak w polskim CV, nagłówki zamieszczamy po lewej stronie kartki, natomiast samą treść obok nagłówka po prawej stronie, a nie bezpośrednio pod nim. Zdjęcie zamieszczamy w środkowej górnej części, bądź górnej prawej stronie CV.

CV Europejskie wzór

PERSONAL INFORMATION: są to nasz dane i dane kontaktowe tj. imię/ imiona, nazwisko, miejsce zamieszkania, narodowość, datę urodzenia, numer telefonu, e-mail.

WORK EXPERIENCE: czyli doświadczenie zawodowe. W tym polu wpisujemy każdą z prac, w których byliśmy zatrudnieni w kolejności takiej, by na górze znajdowała się nasza ostatnia praca, a na dole pierwsza.

EDUCATION AND TRAINING: kwalifikacje, czyli szkoły do których uczęszczaliśmy, odbyte szkolenia. Opisujemy oddzielnie każdy z punktów:
-data rozpoczęcia i zakończenia.
-nazwa szkoły, bądź kursu.
-poziom klasyfikacji.
-nabyte umiejętności.

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES: tu wpisujemy nasz język ojczysty oraz inne języki obce, którymi władamy i poziom jego zaawansowania, nasze umiejętności (np. szybkie pisanie na klawiaturze czy znajomość obsługi programów komputerowych), możemy umieścić tu również nasze zainteresowania, talenty czy hobby.

ADDITIONAL INFORMATION: są to dodatkowe informacje, możemy tu umieścić dane do kontaktu w celu uzyskania referencji z wcześniejszych stanowisk pracy. Szukając pracy w Unii Europejskiej może to być bardzo przydatne.

ANNEXES: czyli załączniki, które dołączamy do CV.

Generator Europejskiego CV – Kliknij aby przejść.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *